Ravan – Raja Rakshasancha [Marathi Edition] – Sharad Tandale

Join Our Community

Stay updated and connect with us on Telegram and WhatsApp.

Join Telegram Join WhatsApp
Rate this post


Price: [price_with_discount]
(as of [price_update_date] – Details)


रावण राजा राक्षसांचा ही रामायणातील पराक्रमी, विद्वान,वेदपंडीत,कट्टर शिवभक्त अश्या लंकेच्या राजाची कथा आहे. आजवरची पुराण, कथा,साहित्य,कला यामधून रावणाला दुर्गुणी,अवगुणी प्रवृतीचा प्रतिक बनवलं गेल. परंतु रावणसंहिता,कुमारतंत्र,सामवेदातील ऋचा,शिवतांडवस्स्तोत्र,वीणा,बुद्धिबळ यांची निर्मिती रावणाने केली.येवढा विद्वान कित्तेक शास्त्रात पांडित्य मिळूनही खलनायक का ठरवला गेला? सर्व देवांना पराभूत करणारा सर्व दैत्य, दानव,असुर आणि कित्तेक भटक्या जमातींना स्थैर्य आणि समृद्धी देऊन सोन्याची लंका बनवणाऱ्या महान राक्षस राजाच्या मनाची वेध घेणारी कादंबरी रावण राजा राक्षसांचा.

ASIN ‏ : ‎ B0CP91SQB8
Publisher ‏ : ‎ New Era Publishing House (30 November 2023); New Era Publishing House
Language ‏ : ‎ Marathi
Paperback ‏ : ‎ 432 pages
Reading age ‏ : ‎ 12 years and up
Item Weight ‏ : ‎ 320 g
Dimensions ‏ : ‎ 19 x 14 x 3 cm
Country of Origin ‏ : ‎ India
Net Quantity ‏ : ‎ 1.00 Piece
Importer ‏ : ‎ New Era Publishing House
Packer ‏ : ‎ New Era Publishing House
Generic Name ‏ : ‎ Printed Educational Books

Leave a Comment